Eekels I TBI draagt e-CO2tainer over aan Mobilis I TBI

Op 4 oktober heeft Eekels de eerste van vijf e-CO2tainers overgedragen aan TBI-onderneming Mobilis.

Eekels heeft in samenwerking met en voor Mobilis de e-CO2tainer ontwikkeld. Op basis van een idee van Jeroen Ritzer - van Dinther (Electure) is een mobiele stroomvoorziening ontwikkeld voor gebruik op o.a. bouwplaatsen van Mobilis. Zij hebben tijdens de bouw vaak te maken met een grote behoefte aan stroomcapaciteit en piekvermogen terwijl een aansluiting hiervoor (nog) niet voorhanden is. Het aanvragen van zo’n grote bouwaansluiting is duur en tijdrovend, terwijl een kleinere aansluiting vaak wel op korte termijn gerealiseerd kan worden.

De e-CO2tainer kan in deze gevallen uitkomst bieden door energie op te slaan in een accupakket en hieruit energie te leveren voor een bouwplaats. De accu’s worden hierbij gedurende 24 uur per dag geladen met een klein vermogen en de piekleveringen aan de bouwplaats worden opgevangen uit de batterij. Wanneer er geen netaansluiting voorhanden is, of de geleverde energie vanuit het net is niet voldoende om de batterij geladen te houden, wordt de generator in de e-CO2tainer bijgeschakeld.

Deze Stage V generator draait op HVO100. Dit is een biobrandstof. Hierdoor geldt de e-CO2tainer als CO2 neutraal en kan Mobilis voldoen aan de  gestelde uitstootnormen voor de projecten. Door de Stage V uitlaatgas norm worden in een filterinstallatie de ontstane roetdeeltjes afgevangen. Hiermee is de toegepaste generator één van de schoonste welke op dit moment beschikbaar is. In combinatie met de HVO100 brandstof is dit één van de eerste toepassingen voor dit type generator.

De feestelijke overhandiging vond plaats door middel van de overdracht van de toegangstag door Hendrik de Haan, Algemeen directeur Eekels (l) aan Robert-Jan Feijen, directeur Mobilis (r). Met de tag is niet alleen de toegang geregeld tot de e-CO2tainer maar ook de autorisatie en programmering van de e-CO2tainer.

De e-CO2tainer is een succesvolle ontwikkeling van onze business units Industrie & Infra en Systemen. Industrie & Infra heeft het hardware ontwerp en de PLC software ontwikkeld terwijl Systemen de drivekennis heeft ingebracht en de bovenliggende bediensoftware heeft geleverd op basis van het MAS-platform. De bediening draait op het MAS-platform en voor analyse van de gegevens is een data platform ontwikkeld van waaruit alle containers kunnen worden gevolgd. De e-CO2tainers zijn voorzien van een data verbinding met ethernet waarmee monitoring op afstand mogelijk is. Ook worden alarmen en statussen vanuit de container verstuurd naar een lokale beheerder van de e-CO2tainer. Mocht hij de storing niet kunnen verhelpen dan kan vanuit Eekels worden meegekeken in de container en van afstand advies worden gegeven.

Door de nauwe samenwerking tussen de verschillende business units van Eekels en Mobilis is een mooi product neergezet. Mobilis ziet een grote toekomst voor dit soort systemen.

Stuur artikel door