Eekels | TBI aan ZET

Eekels zet zich volop in voor duurzaamheid. Nieuwe, milieuvriendelijke technologieën, het verkleinen van de ecologische voetafdruk, het terugdringen van emissies, digitalisering, circulariteit en energie-efficiëntie staan hoog op de agenda van Eekels.

Duurzaamheidswinst

Een van de manieren waarop wij aan duurzaamheid kunnen bijdragen is door het aanbieden van geïntegreerde oplossingen. Dit betekent een multidisciplinaire aanpak bij het ontwerpen en realiseren van projecten. Ook de technische installaties en het onderhoud van het gehele systeem vallen hieronder. De duurzaamheidswinst zit in efficiënte samenwerking, waardoor creatieve oplossingen ontstaan en faalkosten worden beperkt. Voor Eekels is het investeren in innovatie, nieuwe samenwerkingsverbanden en de digitalisering van producten en processen een must. Door actief deel te nemen aan het productieproces, dragen we bij aan grensverleggende producten en totaalconcepten.

Energietransitie

Binnen de energietransitie richt Eekels zich op het minimaliseren van emissies en het maximaal inzetten van slimme energieoplossingen. Duurzame energieoplossingen vormen ons vertrekpunt. Omdat elk project uniek is, bestaat er geen pasklare oplossing; dit vraagt om een integrale aanpak vroeg in de ontwerpfase. Eekels biedt oplossingen waarmee het energieverbruik gedurende de levensduur kan worden gereduceerd. Én waarmee het aandeel energie uit alternatieve bronnen, zoals waterstof, methanol en ammoniak, wordt vergroot.

 

Waterstof: van inventarisatie tot realisatie

Met de afdeling Hydrogen Power Solutions (HPS) biedt Eekels oplossingen op het gebied van duurzame elektrische energiesystemen op basis van waterstof voor de maritieme sector, de industrie en de bebouwde omgeving. 

Waterstof als brandstof gaat de komende jaren een zeer prominente rol innemen in de energietransitie en in de samenleving. Beleidsmakers, kennisinstellingen en industrie onderschrijven de potentie van waterstof als zero-emissie energiedrager en zetten volop in op de ontwikkeling van technologieën, de productie en distributie van waterstof en de toepassing hiervan. 

Eekels inventariseert, ontwikkelt, levert en integreert oplossingen op basis van gestandaardiseerde en modulaire Fuel Cell stacks, waarmee betrouwbare kosten- en energie-efficiënte systemen worden geleverd. Eekels stelt de modules in eigen beheer samen en koppelt ze aan de Eekels power management- en conversie-systemen.

Eekels levert hiermee compacte, energie-efficiënte en betrouwbare systemen met een lange levensduur, grote mate van flexibiliteit en inzetbaar voor diverse toepassingen. De mobiele- en gecontaineriseerde oplossingen worden aangeboden in de range van 200 kW tot en met circa 2 MW.

Meer referenties

Stuur artikel door