Eekels | TBI draagt op unieke wijze bij aan het succes van e-ferries voor Damen

Begin 2019 is Eekels door Damen gekozen om mee te werken aan een duurzaam project: de nieuwbouw van vijf volledig elektrisch aangedreven ferries van het type 2306 E3. De opdracht is later uitgebreid naar zeven e-ferries, die allemaal zullen worden ingezet in het stadscentrum van Kopenhagen als onderdeel van het openbaar vervoer. Vanwege het volledig emissieloze aandrijfsysteem, zal de totale uitstoot van het openbaar vervoer in Kopenhagen naar schatting met 2,5% voor CO2, 10% voor NOx en 66% voor fijnstof dalen. De e-ferries hebben een capaciteit van tachtig passagiers. Door de afwezigheid van dieselmotoren opereren ze geluidsarm en trillingsvrij.

De bijdrage van Eekels in dit ambitieuze en groene project is groot en uniek te noemen. Zo heeft Eekels alle essentiële systemen ontworpen en/of geïntegreerd. Eekels heeft onder andere een energiemanagement-systeem ontwikkeld, dat de energiestromen regelt die nodig zijn voor de elektrische voortstuwing en het bijladen van de batterijpakketten aan boord. Het bijladen vindt plaats vanuit een wallaadstation tijdens aanmeren en neemt slechts enkele minuten in beslag. Eekels heeft zowel het batterijmanagement- als het snellaadsysteem geïntegreerd en bovendien het systeem om ’s nachts te kunnen laden ontworpen, geleverd en ingebouwd. Tevens heeft Eekels de volledige voortstuwingsinstallatie, gebaseerd op Aradex drives, ontworpen en geleverd inclusief bijbehorende DC- en AC-verdeelinrichtingen en de bruglessenaars.

Eekels heeft de e-ferries voorzien van haar eigen Marpower Automation System (MAS), waarmee een complex staaltje maatwerk is geleverd. Het modulaire MAS verzamelt informatie van alle deelsystemen aan boord en communiceert met de laadstations op de wal. De relevante gegevens worden overzichtelijk getoond op de centrale interface op de brug. De integratie van het energiemanagement met de bediening van de voorstuwing binnen één automatiseringsoplossing, maakt het mogelijk dat de e-ferry door één persoon bediend kan worden.

Enkele kengetallen:

Lengte ferry                      : 23 meter

Voorstuwingsvermogen  : 2x 100 kW

Boegschroefvermogen    : 1x 25 kW

Batterijcapaciteit              : 180 kWh

Wallaadstation                 : 600 kW

Recent zijn de eerste e-ferries van de serie overgedragen aan de eindklant. Eekels is Damen zeer erkentelijk voor de opdracht en het vertrouwen in onze technische expertise.

Stuur artikel door