Eekels | TBI en Vitens realiseren samen Proof of Concept nieuwe besturingstechniek laboratorium

Op 22 mei jl. is de samenwerking tussen Vitens en Eekels bekrachtigd in een overeenkomst voor de uitvoering van de Proof of Concept (POC) nieuwe besturingstechniek. Vitens produceert en levert betrouwbaar drinkwater. Water dat voldoet aan de kwaliteitseisen die de drinkwaterwet voorschrijft. Van bron tot kraan neemt Vitens periodiek watermonsters af. In het Vitens laboratorium worden deze monsters op uiteenlopende parameters onderzocht.

Het laboratorium van Vitens is behalve het grootste, ook één van de modernste waterlaboratoria van Nederland. Om deze voorsprong te behouden en toekomstbestendig te maken, is een traject gestart om de procesbesturing van analyseapparatuur en conveyers van het laboratorium verder te moderniseren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de meest moderne en beveiligde besturingstechnieken. Vanwege de unieke techniek en 24/7 dienstverlening van het laboratorium, wordt eerst een POC uitgevoerd voordat de nieuwe besturingstechniek in het hele laboratorium wordt uitgerold.

Contractondertekening B. Bolt en H. Hendriksen

R. Biever, R. Kaper, T. Wijma, H. Hendriksen, B. Bolt, J. Wildschut, B. van Harten Foto: J. Mulder

Eén van de redenen waarom Vitens voor Eekels heeft gekozen, is dat Eekels het project samen met Vitens wil uitvoeren. Deze klantgerichte insteek, gecombineerd met de ervaring en expertise van Eekels is voor Vitens doorslaggevend geweest.

Wilt u ook, samen met Eekels uw uitdaging duurzaam en efficiënt oplossen?

Neem dan contact op met Theo Wijma 06-226 59 173 of  t.wijma@eekels.com.

Stuur artikel door