Eekels | TBI sponsor project Uganda Technical College in Kichwamba

Vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid is Eekels via de Hanze University Foundation sponsor geworden van het project UTC in Kichwamba.

De Hanze University Foundation is een zelfstandige stichting verbonden aan de Hanzehogeschool Groningen die een beroep doet op de maatschappelijke betrokkenheid van medewerkers, studenten, alumni en bedrijven in de regio. Ze ondersteunt vier educatieve thema’s, die een grote bijdrage leveren aan beroepsonderwijs voor jonge mensen en duurzame ontwikkeling in ontwikkelingslanden, namelijk energie, ondernemerschap, gezondheidszorg en ICT.

Uganda Technical College in Kichwamba

De sponsoractiviteit vindt onder andere plaats in de vorm van een Inspiration Breakfast. De opbrengst van het Inspiration Breakfast 2017 gaat naar het Uganda Technical College in Kichwamba. Deze technische school, gelegen in het voormalige werkgebied van het Lord’s Resistance Army, heeft na een zware tijd haar taak weer opgepakt om jonge mensen een goede technische opleiding te bieden. De komende jaren gaan ze aan de slag met het aanbieden van een studieprogramma op het gebied van duurzame energie en daarnaast verduurzamen zij hun eigen campus. Een mooi project waar Eekels graag een bijdrage aan levert.

Stuur artikel door