Eekels | TBI staat stil bij veiligheid

Eekels vindt een juiste veiligheidscultuur cruciaal. Om dit te benadrukken, hebben alle medewerkers van Eekels op 16 maart letterlijk stil gestaan bij veiligheid. Samen met alle TBI bedrijven heeft Eekels zich net als vorig jaar aangesloten bij de landelijke “Dag van de veiligheid” van Bouwend Nederland en Uneto-VNI. Het werk werd even stilgelegd en naar aanleiding van een presentatie is er samen met het management gediscussieerd over de noodzaak van een juiste veiligheidscultuur.

Het thema van dit jaar was  “Van moeten naar willen”. Veiligheid is immers meer dan alleen het opvolgen van afspraken en procedures. Door elkaar te wijzen op onveilige situaties en elkaar er op aan te spreken, kunnen we  samen zorgen voor veilige arbeidsomstandigheden. 

Stuur artikel door