Eekels | TBI tekent samenwerkingsovereenkomst “Toekomstbestendig technisch vakmanschap”

Donderdag 30 maart heeft algemeen directeur Hendrik de Haan tijdens een feestelijke bijeenkomst in de zittingszaal Rechtbank in het pand van de Rijksuniversiteit Groningen aan de Oude Boteringestraat in Groningen, namens Eekels Technology de samenwerkingsovereenkomst “Toekomstbestendig technisch vakmanschap in Noord-Nederland” getekend.

H. de Haan

Het project betreft de ontwikkeling van een nieuwe MBO-4 opleiding Technicus engineering installatietechniek. Deze opleiding sluit aan bij de toenemende vraag van het bedrijfsleven naar op hogere mbo-niveaus geschoold personeel. In de opleiding wordt extra aandacht besteed aan IT, duurzame technologieën en aan de ontwikkeling van ‘social skills’. Met het oog op dat laatste wordt een methodiek ingezet die in de USA goede resultaten heeft opgeleverd, ook voor groepen die buiten het ‘gewone onderwijs’ zijn gevallen. De initiator van deze aanpak, Dr. Arthur Langer van Columbia University New York, heeft tijdens de opening hier een lezing over gegeven.

Niet alleen de opleiding is nieuw, ook het proces van ontwikkeling is innovatief: Rijksuniversiteit Groningen, Alfa-college, InstallatieWerk Noord en de bedrijven Eekels Technology, Engie, Strukton en Energiewacht ontwikkelen deze opleiding gezamenlijk en investeren er extra tijd en geld in. Ook OTIB en de provincies Groningen en Drenthe dragen inhoudelijk en financieel bij. Hogescholen en andere ROC’s worden betrokken bij het ontwikkelingsproces.

Hendrik de Haan: “Wij zijn positief over dit initiatief, omdat dit initiatief een oplossing biedt voor één van de uitdagingen waarvoor wij de komende jaren staan. Onze missie is namelijk “Partner in Technical Solutions” om die missie te kunnen realiseren hebben wij mensen nodig met goede technische kennis en goede sociale vaardigheden. Deze opleiding voorziet op een nieuwe, innovatie wijze hierin; daarom dragen we hier graag ons steentje aan bij.”

Stuur artikel door