Eekels | TBI - Van veiligheidsregels naar veiligheidsbewustwording

Eind vorig jaar is bij Eekels binnen de Business Unit Industrie en dan specifiek binnen het Cluster Energie de audit van de Safety Culture Ladder (SCL) uitgevoerd. De SCL is een beoordelingsmethode om het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen in bedrijven te meten en is bedoeld om bedrijven en leveranciers te stimuleren bewust veilig te werken. Het is een aanvulling op de eisen van de VCA, waarbij de nadruk ligt op de veiligheidscultuur.

Met de SCL wordt vooral beoordeeld of in de gehele organisatie een juiste veiligheidsbeleving is. Het gedrag dat door de auditeurs wordt waargenomen, is daarbij een bepalende factor. Kortom: zijn de medewerkers zich bewust van hun rol en taak in het beheersen van veiligheid en wordt er in de praktijk ook daadwerkelijk naar gehandeld. Dit geldt zowel voor de medewerkers in het management, als ook voor de medewerkers die direct betrokken zijn bij de uitvoering van het werk. Uitkomst van de audit was dat we voldoen aan de eisen van de Safety Culture Ladder. De auditeurs hebben aangegeven dat ze een zeer positief beeld van Eekels (Industrie /Cluster Energie) hebben gekregen. Het team van Industrie/Cluster Energie voldoet dan ook aan de gestelde eisen.

Eekels, maar ook haar klanten, hebben veiligheid hoog in het vaandel staan. Een aantal klanten loopt hierin voorop en stelt nu nieuwe eisen. Dit geldt ook voor netwerkbeheerder Tennet. Zij is van mening dat veiligheidsinitiatieven van alle partijen in de keten moeten komen. Geen traditionele klant-leveranciers relaties meer, maar veel meer samendoen.

Chris Schepers; directeur Industrie en Infra: “Veiligheid is meer dan het halen van een papiertje. Het gaat vooral om beleving, om bewustwording. Je kunt het vergelijken met autorijden. Iemand kan zijn rijbewijs halen en vervolgens met alcohol op achter het stuur gaan zitten. Het is belangrijk dat je erop kunt vertrouwen dat de bestuurder zich werkelijk veilig gedraagt in het verkeer. Dat heeft met mindset te maken.“

Stuur artikel door