EEKELS WINNAAR TBI IMPACT AWARD 2022

Na een razend spannende finale is Eekels op 24 november 2022 uitgeroepen tot winnaar van de felbegeerde TBI Innovatieprijs 2022 in de categorie Impact. Uit een competitie van 9 toffe en duurzame ideeën, innovaties en impactmakers hebben juryleden en TBI-medewerkers het door Eekels ontwikkelde maritieme energieplatform tijdens een twee uur durend event bekroond. Dankzij dit toekomstbestendige multi-power platform geschikt voor een zero-emissie-voorstuwing, is Eekels koploper in vergroening van de scheepvaart!

Eekels aan ZET: Zero Emission Technology

Vanaf 2023 is CO2-reductie in de scheepvaart verplicht. Omdat een schip gemiddeld 25-30 jaar meegaat, betekent dit dat scheepseigenaren keuzes moeten maken voor schone oplossingen in de vorm van alternatieve systemen en brandstoffen. Het grote probleem hierbij is: wat gaat de toekomst brengen op dat gebied?

Al vanaf de klimaattop in Parijs in 2015, waarin een bindend klimaatakkoord werd gesloten, is Eekels aan ZET! Dat staat voor Zero Emission Technology, oftewel technologie gericht op NUL uitstoot. Dit heeft onder andere geresulteerd in de ontwikkeling van een duurzaam energieplatform, waarbij schepen elektrisch gaan varen. Om die elektriciteit aan boord te genereren worden verschillende schone bronnen en groene brandstoffen gekoppeld aan slechts één systeem: ons slimme energieplatform. Die schone bronnen zijn bijvoorbeeld schone generatoren, warmteterugwinning, zonnepanelen, windenergie, walaansluiting en elektrische opslagsystemen zoals batterijen. Om zonder uitstoot te kunnen varen zijn groene brandstoffen nodig zoals waterstof, methanol en ammoniak. De kern en het unieke van ons energieplatform is de baanbrekende technologie die bedacht is om wisselstroom (AC) en gelijkstroom (DC) samen te brengen en alle overige toepassingen te integreren.

Hiermee is Eekels koploper in de markt, dragen we bij aan green shipping en meerdere VN-klimaatdoelstellingen, reduceren we onze well to wake CO2 footprint én lopen we vooraan op TBI’s route naar een duurzame toekomst. Met onze launching customer, Vertom, wordt in december het eerste schip met dit energieplatform aan boord in de vaart genomen. Kijk, dan doe je wat!

Het energieplatform heeft alleen tot stand kunnen komen dankzij intensieve samenwerking, kennisontwikkeling én -uitwisseling met onze klant, onze leveranciers waaronder primair Danfoss en niet in de laatste plaats met collega’s van maar liefst vier verschillende business units binnen Eekels. Door de gezamenlijke expertise, het leiderschap en de teamspirit heeft Eekels haar rol als onafhankelijke systeemintegrator meer dan waargemaakt.

 

Stuur artikel door