Waddenfonds investeert in fossielvrije waddenvloot – Eekels | TBI doet mee

Met een bijdrage van € 8 miljoen uit het Waddenfonds kan gestart worden met een omvangrijk investeringsprogramma in de vergroening van de scheepvaart op de Waddenzee. Het project Green Shipping wil de waddenvloot in tien jaar voor een groot deel verduurzamen. Daardoor moet de CO2-uitstoot in 2030 met 60 % zijn afgenomen. Ook moeten alle schepen in de beroepsvaart in dat jaar op waterstof varen. De totale investering voor Green Shipping bedraagt de komende vier jaar € 26 miljoen. Het project is onderdeel van het Investeringskader Waddengebied (IKW) van de drie Waddenprovincies, een meerjarig programma om grote investeringen in de Waddenregio mogelijk te maken.

Green Shipping bestaat in totaal uit tien deelprojecten, waarvan de eerste vijf tot 2024 worden uitgevoerd. Het eerste project heet “Waterstof voor Walstroom”. In dit project wordt een mobiele brandstofcel-aggregaat op basis van waterstof ontworpen en getest voor het leveren van walstroom in de havens Groningen SeaportsPort of Den Helder en Port of Harlingen. De technologie zal worden ontwikkeld en toegepast door Eekels Technology B.V.Nedstack Fuel Cell Technology en Bredenoord, met ondersteuning vanuit FME en Recoy. Met dit project wordt uitstoot van onder andere CO2, stikstof en geluidsoverlast voorkomen. Immers, de scheepsmotoren kunnen uit worden gezet zodra een schip is aangemeerd omdat elektriciteit benodigd voor bijvoorbeeld de hotelfunctie dan kan worden geleverd via een mobiel brandstofcel-aggregaat. 

Stuur artikel door