Werken bij

Eekels I TBI gelooft in de toekomst van waterstof!

Met de afdeling Hydrogen Power Solutions biedt Eekels oplossingen op het gebied van duurzame elektrische energiesystemen op basis van waterstof technologie.

Waterstof als elektrische energiedrager gaat de komende jaren een prominente rol innemen in de energietransitie en de samenleving. Beleidsmakers, kennisinstellingen en industrie onderschrijven de potentie van waterstof en zetten volop in op de ontwikkeling van de benodigde technologieën, de productie, de distributie en de toepassing van dit zero-emission alternatief.

De werkingsprincipes om van waterstof elektriciteit te maken zijn relatief eenvoudig. Het grootschalig, vellig, efficiënt en betrouwbaar toepassen van deze technologie is echter een veel complexere opgave.

Marktpartijen en ‘early adaptors’ die waterstof technologie in hun bedrijfsprocessen willen toepassen, worden geconfronteerd met vele technische, operationele en praktische vraagstukken en de integratie hiervan vraagt om een multidisciplinaire aanpak met specialistische ervaring.

Om klanten en marktpartijen optimaal te kunnen ondersteunen in deze verduurzamingsvraagstukken is de afdeling Hydrogen Power Solutions (HPS) opgezet. Met deze afdeling kan Eekels Technology gericht en effectief marktpartijen en ook de partners binnen TBI effectief ondersteunen in het ontwikkelen en integreren van maatwerk oplossingen.

 

"van Inventarisatie tot en met Realisatie"!

 

De afdeling Hydrogen Power Solutions werkt nauw samen met interne,- en externe partijen en kan daardoor snel en effectief multidisciplinaire oplossingen ontwikkelen en realiseren; van advies en ontwerp en van bouw tot en met integratie van complete Fuel Cell Systemen inclusief vermogensconversie en elektrische opslag.

De focus van Hydrogen Power Solutions ligt in het vermogensbereik van 200 kW tot en met circa 3.000 kW voor maritieme toepassingen, industrie en de bebouwde omgeving.

P. (Peter) Koetsier

Manager Hydrogen Power Solutions

Stuur e-mail