Vacatures

Initiatieven

Eekels is zich bewust van haar verantwoordelijkheid voor het leveren van een bijdrage aan een duurzame maatschappij. Hiervoor neemt zij zelfstandig en in samenwerking met klanten en andere stakeholders meerdere  initiatieven. Hierna volgen enkele voorbeelden.

Deelname aan IEC commissie HVSC standaard

Eekels neemt, in het kader van milieu- en CO2-bewustzijn, deel aan de IEC-commissie ter ontwikkeling van een standaard voor High Voltage Shore Connection Systems (IEC 60092-510). Deze standaard moet er voor zorgdragen dat de grotere schepen als cruise- en vrachtschepen gedurende de periode dat ze aangemeerd zijn, gebruik kunnen maken van stroomvoorzieningen van het vaste land.

Tot op heden maken dergelijke schepen voor het opwekken van elektriciteit gebruik van dieselgeneratoren aan boord van het schip. Aangezien er continu bedrijvigheid is aan boord van dit soort schepen, wordt er continu gebruik gemaakt van deze generatoren. De opwekking van elektriciteit in grote energiecentrales op het vaste land is echter efficiënter. Tevens kan de geleverde capaciteit beter worden afgestemd op de vraag. Door gebruik te maken van energie uit deze centrales kan reeds een significante reductie van CO2-uitstoot worden gerealiseerd. De reductie van CO2-uitstoot wordt nog vele malen groter als er gebruik wordt gemaakt van groene stroom.

Acceptatie van de standaarden is van groot belang voor het slagen van de wereldwijde uitrol ervan. De International Electrotechnical Commission, kortweg IEC, gevestigd in Genève in Zwitserland, ontwikkelt algemene internationale normen voor de veiligheid van elektrische componenten en apparatuur. In Nederland worden de normeringen van het IEC uitgegeven door de NEN. De standaarden die het IEC ontwikkelt zijn belangrijk voor de acceptatie van technologieën en ondersteunen daarmee de wereldwijd de uitrol en het gebruik van dergelijke technologieën.

Eekels onderschrijft het belang van internationale standaarden en ziet in de standaard voor High Voltage Shore Connection Systems een standaard die breed geaccepteerd kan worden. De stijging van prijzen van fossiele brandstoffen maakt de toepassing van dergelijke systemen economisch rendabel. Tevens is de aandacht voor het milieu in de maritieme sector stijgend.

Eekels levert als elektrotechnisch specialist in de maritieme sector een grote bijdrage bij het ontwikkelen van de standaard. Het ontwikkelen van een standaard voor High Voltage Shore Connection Systems vraagt immers veel kennis van de maritieme industrie en de elektrotechnische hoogspannings- en hoogvermogenssystemen en de verschillende standaarden welke aan boord van schepenen en in havens worden gebruikt. Eekels wordt in de commissie vertegenwoordigd door de heer A. Hoogerwerf.

Door de weg vrij te maken voor wereldwijde implementatie van deze technologische toepassing realiseert Eekels met haar inzet tot ontwikkeling van de standaard een flinke bijdrage aan de CO2- uitstoot reductie in haar Scope 3.

Energie reducerende diensten

Energie reductiemogelijkheden nemen binnen het dienstenpallet van Eekels een belangrijke plaats in. Daarom adviseert Eekels haar klanten proactief over de mogelijkheden die de huidige techniek biedt. De installaties waar Eekels aan werkt zijn complex en vragen klant specifieke oplossingen. Eekels werkt met haar klanten proactief samen om de best passende oplossing te bieden bij het reduceren van het energieverbruik. Naast technische optimalisatie van processen biedt Eekels daarom een volledig scala aan energie reductiemogelijkheden die voor de industrie marktsegmenten waarin zij opereert zeer interessant zijn en een korte terugverdientijd hebben. De kennis van aandrijftechniek, industriële automatisering en systeemintegratie, gecombineerd met de specifieke proceskennis van de opdrachtgever, kan installaties tot energiezuinige topprestaties brengen.

Energieseminars

In het kader van het 100 jarig bestaan van het bedrijf organiseert Eekels vanaf 2008 een seminar met als thema Energiebesparing. Door het besef van de noodzaak om het milieu te ontlasten, samen met de enthousiaste ontvangst van het seminar door de bezoekers, heeft Eekels in 2008 het besluit genomen het evenement jaarlijks te organiseren.

Met het organiseren van deze seminars heeft Eekels zich tot doel gesteld een bijdrage leveren aan het bewustwordingsproces van haar marktsegment omtrent de nut en noodzaak van energiereductie. In samenwerking met haar technologische partners richt Eekels zich op de trends en laatste technologische ontwikkelingen op het gebied van energiereductie. Als uitgangspunt worden hierbij technologieën behandeld die binnen de bestaande infrastructuur welke energiebesparend werken en tevens vanuit economisch perspectief interessant zijn. De energiebesparing die door toepassing van de behandelde technologieën wordt gerealiseerd, heeft een direct en positief effect op het reduceren van CO2-emissie.

Verbetering technisch onderwijs

Onderwijs is een van de pijlers van onze maatschappij. De kwaliteit van het onderwijs heeft daarmee direct invloed op hoe onze maatschappij wordt vormgegeven. Onderwijs levert een grote bijdrage aan de kenniseconomie van Nederland en zorgt het dat ook in de toekomst Nederland in de voorhoede blijft van de technologische ontwikkelingen. Eekels Technology B.V. onderschrijft het belang van goed onderwijs voor de maatschappij en participeert in verschillende initiatieven om te komen tot een verbetering van het technisch onderwijs. Eekels is reeds jaren partner van het Instituut voor Engineering van de Hanzehogeschool Groningen. Sinds 2014 is deze samenwerking vastgelegd in ‘Het samenwerkingsconvenant”.