Directieverklaring Kwaliteit-Arbo-Duurzaamheid

Kwaliteit, arbeidsomstandigheden en duurzaamheid (waaronder milieu) zijn essentiële aspecten bij de uitvoering van ons werk. Daarom is het beleid op deze gebieden een integraal onderdeel van het algemene beleid van Eekels. Als Eekels hebben we ervoor gekozen onze werkwijzen op basis van onze processen vast te leggen, waarbij de Kwaliteits-Arbo-Duurzaamheidsaspecten integraal worden meegenomen. Mede om te benadrukken dat het leveren van kwaliteit op een veilige en gezonde manier voor mens en milieu voor nu en in de toekomst een taak is voor iedereen, hebben we dit systeem KAM4ALL genoemd. Ondanks dat de aspecten kwaliteit, arbeidsomstandigheden en duurzaamheid in één systeem worden geborgd, hebben deze drie aspecten allemaal hun eigen specifieke doelstellingen.

Kwaliteit

Als medewerkers van Eekels realiseren wij ons dat wij bestaan omdat onze klanten bij ons kopen. Daarom leveren wij diensten, systemen en producten waarvan de kwaliteit voldoet aan de eisen en verwachtingen van onze klanten en aan de wettelijke en maatschappelijke normen. Wij streven daarbij naar langdurige relaties met onze opdrachtgevers en leveranciers. Vandaar ook onze missie: ‘Partner in Technical Solutions’. De gevraagde kwaliteit willen we bereiken door onze bedrijfsprocessen te beheersen en voortdurend te verbeteren.

Om de kwaliteit te waarborgen en daarmee het vertrouwen van onze klanten te verkrijgen heeft Eekels haar werkwijze beschreven in het systeem KAM4ALL dat periodiek door het management wordt getoetst en waar nodig via organisatie verbeteringsacties wordt bijgestuurd. Van toeleveranciers wordt op dezelfde manier een garantie voor hun systemen, producten en diensten gevraagd.

Enkele belangrijke uitgangspunten zijn:

  • De klant staat centraal.
  • Inzetten vakbekwaam en gemotiveerd personeel.
  • Alle werkzaamheden in één keer goed.
  • Continu verbeteren.

Het kwaliteitssysteem en de implementatie ervan zijn gecertificeerd op basis van NEN-EN ISO 9001:2015. Verder zijn wij gecertificeerd voor het smeltlassen van metalen conform NEN 3834-2:2006.

Arbeidsomstandigheden

Bij Eekels houdt de zorg voor arbeidsomstandigheden in: het bereiken van een zo groot mogelijke veiligheid, een zo goed mogelijke bescherming van de gezondheid en het bevorderen van het welzijn bij de arbeid van alle medewerkers. Het doel daarbij is nul ongevallen met verzuim.

Enkele belangrijke uitgangspunten zijn:

  • Doe het veilig of doe het niet!
  • Voorkomen van persoonlijk letsel.
  • Voorkomen van materiële- en milieuschade.
  • Elkaar aanspreken op onveilig gedrag.
  • Continu verbeteren.

De communicatie naar de medewerkers vindt plaats in de Nederlandse taal. Met anderstaligen zal worden gecommuniceerd in een voor hen begrijpelijke taal. Mocht een medewerker betrokken raken bij een ongeval, dan biedt Eekels (indien mogelijk) aangepast werk aan.

Het arbosysteem voldoet aan de Arbowet en is (met uitzondering van de Business Unit Roemenië) op basis van de VCA** versie 2008/5.1 gecertificeerd.

Duurzaamheid

Waarom duurzaam ondernemen? Duurzaam ondernemen biedt perspectief en stimuleert tot innovatie. Slim omgaan met schaarste en nadenken over de meest duurzame oplossing ‘hoort’ niet alleen, het biedt ook marktkansen en het inspireert.

Wij zijn er van overtuigd dat duurzaam ondernemen de enige manier van ondernemen is, nu en in de toekomst. Voorsorteren is noodzakelijk, stil zitten is geen optie. Eekels neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. We werken hard aan het reduceren van onze footprint. Daar hebben we nog wel wat stappen in te zetten, maar onze ambitie reikt verder: wij willen het positieve verschil maken in onze markten op het gebied van duurzaamheid.

Eekels wil samen met haar zusterbedrijven binnen TBI een bepalende speler zijn op het gebied van duurzaam ondernemen. We willen het, we kunnen het – en dus doen we het. We werken in drie fasen toe naar de positie van ‘bepalende speler’. Het begint met het eigen huis op orde brengen en daadkracht realiseren. Deze fase liep tot 2015. Fase twee hebben we ‘waarde creatie en groei’ genoemd (2015 – 2020). Via deze fase verwachten we in 2020 fase 3 te bereiken: een positie van ‘bepalende speler’ innemen.

Eekels is gecertificeerd op niveau 3 van de CO2 prestatieladder.

Kolham, 17 februari 2016

Hendrik de Haan