Business Principles

Eekels werkt volgens de volgende drie business principles:

Klantgericht denken en doen

Het beleid van Eekels kenmerkt zich door een uitgesproken klantgericht denken en doen. Gestreefd wordt naar langdurige relaties met onze klanten. Een marktgerichte dienstverlening van een hoog kwaliteitsniveau en een optimale prijs/prestatieverhouding zijn hierbij een voorwaarde.

Dit principe hebben we gevisualiseerd door in ons organogram de klant bovenaan te zetten. De zes Business Units en het Cost Center leveren ieder voor hun eigen markt/dienst de gevraagde diensten, systemen en producten op een zo veilige, duurzame en economisch mogelijke manier. De stafdiensten en de directie ondersteunen, sturen en controleren dit proces.

Continu Verbeteren

Eekels wil producten en diensten leveren die voldoen aan de eisen en verwachtingen van haar klanten, de wettelijke eisen en de maatschappelijke normen. Eekels hanteert hierbij een integrale aanpak waarbij alle aspecten van onze activiteiten zoals kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid zijn geïntegreerd.

Eekels streeft binnen dit systeem naar optimale beheersing en continue verbetering van al haar bedrijfsprocessen. Op basis van de ervaring die is opgedaan met de bestaande kennis, materialen en werkwijzen, worden verbeterinitiatieven geïnitieerd en eventueel geïmplementeerd. Hierbij worden de medewerkers vanuit de organisatie, onze klanten alsmede onze toeleveranciers betrokken. Dit principe is gevisualiseerd in het onderstaande schema.

Duurzaam ondernemerschap

Eekels Technology B.V. respecteert de regels in onze samenleving en onderkent haar eigen verantwoordelijkheid op het gebied van duurzaam ondernemerschap. Eekels ziet het als haar plicht om bij het nemen van besluiten niet alleen bedrijfseconomische, maar ook duurzaamheidsaspecten mee te nemen. De juiste balans tussen People, Planet en Profit (3xP) zorgt voor het resultaat. Wij zullen niet alleen ja zeggen tegen duurzaamheid, maar vooral ook doen.

Als TBI bedrijf wil Eekels het positieve verschil maken bij de realisatie van haar projecten. Dit houdt in:

  • We willen duurzame veiligheid voor iedereen, voor eigen medewerkers en voor derden.
  • We willen binnen de keten werken aan duurzame samenwerkingen.
  • We willen er voor zorgen dat de vermindering van de CO2 uitstoot wordt bevorderd. Niet alleen via reductie van onze eigen activiteiten, maar ook via het aanbieden van slimme oplossingen voor reductie van de CO2 uitstoot bij onze klanten.
  • We willen excelleren bij het ontwikkelen en implementeren van innovatieve technieken en processen.

Eekels Technology B.V. is er trots op om samen met de andere TBI bedrijven haar maatschappelijke betrokkenheid te kunnen laten zien.