CO2 Reductie strategie

Energie- en CO2-reductiebeleid

Het terugdringen van de CO2-emissie is van wezenlijk belang voor de beheersing van klimaatveranderingen, het zorgen voor een leefbare omgeving en de zorg voor een leefbaar milieu. Eekels onderschrijft een ambitieus duurzaamheidsbeleid en wil met een eigen concreet programma bijdragen aan de reductie van haar CO2-emissie. Hiertoe wordt jaarlijks een plan geformuleerd dat bij uitvoering een significante CO2-emissiereductie gaat bewerkstelligen.

Het CO2 Reductieplan maakt integraal onderdeel uit van het Energie Management Systeem (EMS) en de Carbon Footprint rapportage van Eekels. De doelstellingen hebben effect op alle scopes en worden periodiek geëvalueerd, zodat tijdens de realisatie kan worden bijgestuurd. Tijdens deze bijsturing worden de consequenties voor het bedrijfsvoeringsysteem  nagegaan en vastgelegd.

Eekels heeft het jaar 2009 als referentiejaar genomen en als vertrekpunt voor het CO2 emissiebeleid, waartegen de voortgang van reducties wordt afgezet. Voor een juist inzicht heeft Eekels een CO2-emissie inventarisatie uitgevoerd conform de CO2-Prestatieladder. Gelijktijdig is ook een energiescan uitgevoerd, waarbij de energieverbruikers in kaart zijn gebracht.

Het algemene doel van Eekels is een verlaging van de CO2-footprint van 1,5 % per jaar in kilogram CO2 per projectuur. De effecten van de maatregelen zullen op scope één en twee van de CO2 prestatieladder merkbaar zijn.

Eekels heeft naast verscheidene kleine initiatieven tot op heden op de volgende punten de CO2 uitstoot weten te reduceren:

  • vermindering van het aantal gereden kilometers per projectuur en vermindering van het brandstofverbruik;
  • schoner lease- en eigen wagenpark;
  • verlaging van het gasverbruik ten behoeve van verwarming van de panden;
  • inzet van windenergie;
  • verlaging verbruik elektriciteit.